Najlepsze pakiety ubezpieczeń turystycznych firmy AXA dedykowane klientom Travelplanet!

Dostępne pakiety i ceny za 7 dniowe pobyty za osobę w krajach europejskich i basenu Morza Śródziemnego:

Bursztynowy 60,80 PLN Szafirowy 69,60 PLN Diamentowy 109,60 PLN -rekomendowany Diamentowy Plus 187,20 PLN Diamentowy Premium 375,20 PLN

 

  Bursztynowy Szafirowy Diamentowy Diament. Plus Diament. Premium
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z Imprezy turystycznej € 1 250 € 1 250 € 1 500 € 2 500 € 7 000
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance € 100 000 € 125 000 € 2 000 000 € 2 500 000 € 8 000 000
Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego € 200 € 350 € 500 € 500 € 500
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie € 50 000 € 80 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000
Napad i kradzież przy bankomacie € 150 € 150 € 150 € 150 € 150
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych Za opłatą dodatkowej składki
Uprawianie sportów ekstremalnych Za opłatą dodatkowej składki
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka Za opłatą dodatkowej składki
Ubezpieczenie sprzętu sportowego Za opłatą dodatkowej składki

W ramach ubezpieczenia z AXA Assistance masz gwarancję

  • Profesjonalnej opieki medycznej oraz zwrotu ewentualnych kosztów związanych z leczeniem

  • Pomocy w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu lub przedłużenia podróży

  • Możliwości przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych do 48h

  • Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa

  • Zwrotu kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego oraz niewykorzystanego karnetu na wyciąg narciarski

  • Ochronę w przypadku amatorskiego uprawiania sportu m.in. narciarstwo, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem